วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 6 ความรู้จากการเรียน

Blog สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนการสอน การจัดการความรู้และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีเราสามารถสร้าง Blog ได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันได้มีการจัดสร้าง Website เพื่อรองรับการสร้าง Blog โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด เช่น www.blogspot.com/ สำหรับการนำเสนอบันทึกเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และประสบการณ์ สำหรับส่งเสริมการเรียนการสอน

การใช้ Blog สนับสนุนการเรียนการสอน จะช่วยให้ทั้งผู้เรียนและผู้สอนสื่อสารข้อมูลข่าวสารถึงกันได้อย่างสะดวก และเป็นโอกาสให้คนอื่นๆที่เข้าใช้อินเตอร์เน็ตได้ สามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็น ต่อยอดความรู้ความคิดได้อย่างไม่จำกัดอีกด้วย นอกจากนี้ Blog ยังสามารถเป็นแหล่งจัดเก็บและนำเสนอผลงานของครูและผู้เรียนได้เป็นอย่างดี การพัฒนาความรู้ความสามารถให้ครูเข้าใจและสามารถสร้าง Blog เพื่อใช้ในการเรียนการสอนได้ จะเป็นหนทางไปสู่การปฏิรูปการเรียนการสอนให้เป็นผลสำเร็จได้มากยิ่งขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เข้ามาเยี่ยมแล้วก็ฝากความคิดถึงไว้ด้วยนะคะ
กรุณา LOGIN ก่อนนะคะ